[do_widget Newsletter]

آرمان آرین

رونمایی از کتاب”آینده کهن” اثر آرمان آرین 0

رونمایی از کتاب”آینده کهن” اثر آرمان آرین

اخبار آرمان آرین، آینده کهن ، مجموعه رمانی است سه جلدی از جمله آثار آرمان آرین نویسنده حوزه ادبیات نوجوان- برای گروه سنی نوجوانان- که به تازگی توسط انتشارات زعفران به چاپ رسیده و در شهر کتاب مرکزی رونمایی آن به انجام رسیده است.  آینده کهن شامل سه جلد است: 1- شب نخست، 2- شب دوم ،3- شب واپسین کتاب آینده کهن نیز همچون سایر آثار آرمان آرین، به شخصیت های...

ادامه توضیحات