[do_widget Newsletter]

احمد رضا احمدی

انتشار رمان”آپارتمان، دریا” اثر احمد رضا احمدی 0

انتشار رمان”آپارتمان، دریا” اثر احمد رضا احمدی

اخبار احمد رضا احمدی، رمان آپارتمان، دریا نوشته احمد رضا احمدی با همکاری نشر نیکا منتشر شد. درباره رمان آپارتمان، دریا رمان آپارتمان دریا نخستین نوشته احمدی در این حوزه برای بزرگسالان است و دارای 208 صفحه. بخش هایی از کتاب را می خوانیم: من در برف سوار سورتمه‌اي بودم با پالتوي گران‌بهايي از پوست. دو طرفم سورتمه‌هايي نگهبان بودند، براي حفاظت از من. برف...

ادامه توضیحات