[do_widget Newsletter]

ارکستر بزرگ نیپلر

ارکستر نیلپر «شب وَسک» را اجرا می کند 0

ارکستر نیلپر «شب وَسک» را اجرا می کند

اخبار ارکستر بزرگ نیپلر، ارکستر نیلپر برای اولین بار در ایران بعضی از آثار «پِطریس وَسک» آهنگساز اهل لیتوانی را با نظارت مستقیم خود او اجرا می‌کند. آثار این آهنگساز  معاصر که جایگاه ویژه‌ای در ارکستر زهی دارد به لحاظ معنایی در رابطه با انسان معاصر و مساله زندگی و مرگ حرف می زند. احسان تارخ، مدیر ارکستر نیلپر، در مورد ارکستر پیش رو اظهار داشته: نوع اجرای...

ادامه توضیحات