[do_widget Newsletter]

امیر ثقفی

فیلم جدید امیر ثقفی، آماده اکران 0

فیلم جدید امیر ثقفی، آماده اکران

اخبار امیر ثقفی، فیلم “همه چیز برای فروش” به کارگردانی امیر ثقفی در گروه سینمایی آزادی اکران می شود. “همه چیز برای فروش” دومین ساخته بلند امیر ثقفی پس از “مرگ کسب و کار من است” است که به دلیل برخی ممیزی ها موفق به حضور در جشنواره فجر سال گذشته نشد، اما پس از آن با حذف یک پلان پروانه نمایش گرفت و قرار است بعد از فیلم “خسته...

ادامه توضیحات