[do_widget Newsletter]

انتشارات کتاب نیستان

انتشار رمان تصرف 0

انتشار رمان تصرف

اخبار انتشارات کتاب نیستان، رمان تصرف جدید تورج زاهدی با همکاری انتشارات کتاب نیستان منتشر شد. زاهدی این اثر را با موضوع تسخیر روح آدمی به دست شیطان و چگونگی رهایی از آن را نوشته است و برای بیان داستانش به سراغ فردی مومن رفته که خود را تسخیر شده جنیان شیطانی می داند. تصرف با این توصیفات رمانی است ماورا زمینی که با توسل به باورها و داشته‌های دینی سعی در بیان...

ادامه توضیحات