[do_widget Newsletter]

اگزوپری

ترجمه آثاری دیگر از”آنتوان دو سنت اگزوپری” 0

ترجمه آثاری دیگر از”آنتوان دو سنت اگزوپری”

اخبار اگزوپری، سه اثر از خالق شازده کوچولو(آنتوان دو سنت اگزو پری) با ترجمه پرویز شهدی و با همکاری انتشارات مجید راهی بازار نشر شد. پیک جنوب» و «پرواز شبانه و« نامه به یک گروگان»، کتاب هایی هستند که به تازگی ترجمه و منتشر شدند. سنت اگزوپری در واقع ایکاروسی است در بند هزارتوی زندگی خاکی، فکر و ذکرش رهایی از این زندان است، زندان تن. راه چاره‌اش...

ادامه توضیحات