[do_widget Newsletter]

جان لنون

حراج اسرار فروپاشی بیتلز از زبان لنون 0

حراج اسرار فروپاشی بیتلز از زبان لنون

اخبار جان لنون، هر آغازی و هر شکوهی پایانی دارد و این پایان برای هر گروه و فردی اتفاق می افتد. حتی اگر آن ها بیتلز باشند. ماجرا از این قرار است که  با فروش یک سند مهم درمورد راز فروپاشی بیتلز، محبوب ترین گروه موسیقی  دهه هفتاد میلادی گمانه زنی ها درباره علت اصلی فروپاشی بیتل ها دوباره آغاز می شود. جان لنون خواننده افسانه ای و ماندگار این گروه در...

ادامه توضیحات