[do_widget Newsletter]

جایزه کتاب ملی بریتانیا

راه یافتگان نهایی به جایزه کتاب ملی بریتانیا 0

راه یافتگان نهایی به جایزه کتاب ملی بریتانیا

اخبار جایزه کتاب ملی بریتانیا، بنا بر گزارشی در روز دوسنبه(27 آبان ماه 92 برابر با 18 نوامبر 2013)، اسامی راه یافتگان نهایی به جایزه کتاب ملی بریتانیا اعلام شد؛ جایزه ای که سالانه از سوی کتاب فروشان بریتانیا برگزار می شود تا بهترین های سال را معرفی کنند. بخش های جایزه کتاب ملی بریتانیا آثار راه یافته به جایزه کتاب ملی بریتانیا در سال 2013 در 8 بخش طبقه بندی شده: رمان...

ادامه توضیحات