[do_widget Newsletter]

حسین پناهی

زندگینامه حسین پناهی، کسی که هیچ کس نبود! 4

زندگینامه حسین پناهی، کسی که هیچ کس نبود!

اخبار حسین پناهی، زندگینامه حسین پناهی فراز و نشیب های زیادی را در خود دارد و بررسی آن نیازمند شناختی کامل از روحیات او و جبر زمانه است. پناهی با تلویزیون و سینما به شهرت رسید تا جاییکه در سال 1369 برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای بازی در فیلم سایه خیال شد. ولی امروز آنچه حسین پناهی را در ذهن جامعه زنده نگه داشته است مجموعه اشعار اوست...

ادامه توضیحات