[do_widget Newsletter]

دیوید سداریس

ترجمه مجموعه داستانی دیوید سداریس 0

ترجمه مجموعه داستانی دیوید سداریس

اخبار دیوید سداریس، مجموعه مادر بزرگت رو از این جا ببر،، نوشته دیوید سداریس ، با ترجمه پیمان خاکسار و با همکاری نشر زاوش منتشر شد. درباره کتاب این کتاب در بر گیرنده یازده داستان است و دیوید سداریس در این داستان ها به تجربیات شخصی زندگی اش توجه داشته. مادربزرگت رو از این جا ببر، از جمله کتاب های پر فروش آمریکا بوده است. داستان ها طاعون تیک، گوشت کنسروی،...

ادامه توضیحات