[do_widget Newsletter]

زویا پیرزاد

هایکو؛ رهایی از اندوه 0

هایکو؛ رهایی از اندوه

اخبار زویا پیرزاد، شاید مهم ترین مواجهه عامه مردم با فرهنگ مکتوب ژاپنی از کتاب هایکو ترجمه عین پاشایی بوده باشد. به نظر می آید اُنس گرفتن مردم با سریال اوشین نیز در این توجه به ژاپن و فرهنگش بی تاثیر نبوده باشد. اما داستان هایکو و هایکو خوانی حرفه ای به ابتدای دهه هفتاد شمسی و کتاب کلاسیک آوای غوک ترجمه زویا پیرزاد باز می گردد. آن کتاب به خاطر عدم...

ادامه توضیحات