[do_widget Newsletter]

سیما تیر انداز

نمایش نا تمام در تئاتر شهر 0

نمایش نا تمام در تئاتر شهر

اخبار سیما تیر انداز، طیف گسترده نمایش های اجتماعی و آنچه به روابط خانوادگی افراد می پردازد مخاطبان خاص خودش را دارد، نمایش نا تمام از آن دسته نمایش ها با موضوع اجتماعی- بر پایه کلاسیک درام نویسی- است و در آن با داستانی رو به رو هستیم که شاید زندگی خود ما یا یکی از اطرافیانمان باشد. گویا نمایش ناتمام داستان زندگی کسانی است که جز بر آورده شدن نیازهای...

ادامه توضیحات