[do_widget Newsletter]

شاهرخ گیوا

نقد رمان اندوه مونالیزا 0

نقد رمان اندوه مونالیزا

اخبار شاهرخ گیوا، سومین رمان شاهرخ گیوا با عنوان”اندوه مونالیزا” روز چهارشنبه( 16 مهر ماه)، ساعت 17 در سرای محله داوودیه نقد و بررسی می شود. در جلسه نقد رمان اندوه مونالیزا علاوه بر شاهرخ گیوا، نویسندگان و منتقدانی چون: رضا فکری، امیررضا مافی، هادی نودهی، پوریا فلاح، ابراهیم مهدیزاده، مردعلی مرادی، پریا نفیسی و، حضور خواهند داشت. در این اثر به...

ادامه توضیحات