[do_widget Newsletter]

شاهین فرهت

سمفونی 16 شاهین فرهت 0

سمفونی 16 شاهین فرهت

اخبار شاهین فرهت، به گفته مدیر شرکت فرهنگی – هنری راوی آذر کیمیا سمفونی 16 شاهین فرهت که مراحل ضبط آن در کشور اکراین انجام گرفته، به زودی در بازار موسیقی منتشر خواهد شد. سمفونی 16 شاهین فرهت دارای 4 موومان، و اثری تونال است و ایشان در این اثر تعدادی از کارهای هرمز فرهت را (پسر عموی شاهین فرهت)، که سمفونی شماره 16 نیز به ایشان تقدیم شده، مورد استفاده قرار...

ادامه توضیحات