[do_widget Newsletter]

فرهنگسرای آفتاب

نمایشگاه چوب ها شاعرند 0

نمایشگاه چوب ها شاعرند

اخبار فرهنگسرای آفتاب، نمایشگاه چوب ها شاعرند از روز شنبه(17 آبان ماه) در نگارخانه فرهنگسرای آفتاب بازگشایی می شود. این نمایشگا در بر گیرنده مجموعه آثار حجمی احمد مشکور است و 45 اثر هنری، برگرفته از فرم و فیگورهای طبیعی تنه و اجزای درختان، در آن به نمایش در می آید. مجموعه آثار چوبی به نمایش در آمده در نمایشگاه چوب ها شاعرند ،را می توان از جمله آثار مفهومی و...

ادامه توضیحات