[do_widget Newsletter]

فرهنگسرای گلستان

رونمایی از هر زندگی یه قصه است 0

رونمایی از هر زندگی یه قصه است

اخبار فرهنگسرای گلستان، جلسه رونمایی و نقد مجموعه داستانی”هز زندگی یه قصه است” نوشته قاسمعلی فراست روز چهارشنبه(9 مهر ماه) ساعت 17 تا 19، در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود. در برنامه نقد و رونمایی مجموعه داستان هر زندگی یه قصه است منتقدانی چون: محمدرضا گودرزی و حسین فتاحی، حضور خواهند داشت. نویسنده در این مجموعه داستان به سراغ روایتی تام و تمام و خالص...

ادامه توضیحات