[do_widget Newsletter]

فیلم متروپل

متروپل مسعود کیمیایی در خیابان ری! 0

متروپل مسعود کیمیایی در خیابان ری!

اخبار فیلم متروپل، فیلم جدید مسعود کیمیایی،  متروپل، هم اکنون در خیابان ری تهران در حال فیلمبرداری است. کیمیایی درباره آخرین و جدیدترین اثرش به نام متروپل، خاطر نشان کرد، لوکیشن اصلی فیلم سینما متروپل است و دلیل انتخاب آن تأثیراتی است که این مکان بر روحیه ی کیمیایی گذاشته است. پیش از این کیمیایی در مورد نام گذاری متروپل گفته بود: در ابتدا نام فیلم...

ادامه توضیحات