[do_widget Newsletter]

فیلم های فضایی

چند تصویر از فیلم های فضایی مشهور تاریخ 0

چند تصویر از فیلم های فضایی مشهور تاریخ

اخبار فیلم های فضایی، به بهانه نیم میلیاردی شدن فروش فیلم جاذبه در سینماهای جهان به مرور مشهور ترین فیلم های فضایی تاریخ سینما می پردازیم. هر یک از این فیلم ها دارای نکته وویژگی خاصی هستند که آن  ها را در بین فیلم های فضایی مجزا می کند. مجموعه جنگ ستارگان این شش فیلم در این لیست جایگاه منحصر به فردی دارد. به جز تعداد بالای فیلم های این مجموعه ، کمترین بار...

ادامه توضیحات