[do_widget Newsletter]

مجتبی عسگری

همکاری مجید درخشانی و مجتبی عسگری 0

همکاری مجید درخشانی و مجتبی عسگری

اخبار مجتبی عسگری، آلبوم خروش به خوانندگی مجتبی عسگری، آهنگسازی مجید درخشانی و تهیه کنندگی مجید پازوکی منتشر می شود. درباره آلبوم مجتبی عسگری گفته های مجتبی عسگری درباره آلبوم: آلبوم«خروش» به صورت مرکب خوانی و در فضاهای شور، افشاری، شوشتری و دشتی آهنگسازی شده است. آقای درخشانی این کار را برای یک ارکستر بزرگ شامل سازهای زهی و سازهای ایرانی نوشته که...

ادامه توضیحات