[do_widget Newsletter]

مجسمه سازی

ششمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی 0

ششمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی

اخبار مجسمه سازی، ششمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی، از ساعت 10 صبح، روز یک شنبه(23 شهریور ماه) در محوطه برج میلاد برگزار شد.  سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی در ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی ، تنی چند از هنرمندان ایرانی و خارجی ( 11 هرمند ایرانی، 12 هنرمند خارجی، در بخش اصلی و 10 هنرمند در بخش دانشجویی)، شرکت دارند که هر محسمه ساز اثرش را...

ادامه توضیحات