[do_widget Newsletter]

میر عماد

نمایشگاه « نبوغ خطاطی ایرانی » 0

نمایشگاه « نبوغ خطاطی ایرانی »

اخبار میر عماد، طی مدت 200 سال بین قرون 14 تا 16 چهار استاد خطاطی یکی از زیباترین نرم افزارهای فرهنگ فارسی را به وجود آوردند . نستعلیق یکی از انواع خط‌هایست که  حروف به زیبایی بیانگر و گویای معانی دربرگیرنده ی آن است. نمایش خط نستعلیق با عنوان “نبوغ خطاطی ایرانی” 13 سپتامبر در گالری آرتورسکلر به نمایش در آمد ، که در آن 20 شاهکار که به ندرت دیده شده...

ادامه توضیحات