[do_widget Newsletter]

نادر ابراهیمی

بار دیگر شهری که دوستش دارم 0

بار دیگر شهری که دوستش دارم

اخبار نادر ابراهیمی،  رمان « بار دیگر شهری که دوستش دارم » نوشته نادر ابراهیمی توسط وسط شکوفه متدینی مترجم ایرانی ساکن شهر کپنهاک به زبان دانمارکی ترجمه و در این کشور منتشر شد. رمان « بار دیگر شهری که دوستش دارم » نادر ابراهیمی برای اولین بار در سال 1377 توسط نشر روز‌بهان انتشار یافت و تا سال 1390 به چاپ بیست و دوم خود رسید. نادر ابراهیمی، ناشر برگزیده...

ادامه توضیحات