[do_widget Newsletter]

نشر شورآفرین

انتشار مجموعه داستان ما یک خانه آبی داریم 0

انتشار مجموعه داستان ما یک خانه آبی داریم

اخبار نشر شورآفرین، مجموعه داستان ما یک خانه آبی داریم برگزیده ای از بهترین داستان های منتشر شده چند سال اخیر در آمریکا و اروپا، با ترجمه مرجان حسنی راد و همکاری نشر شور آفرین منتشر شد. درباره مجموعه داستان ما یک خانه آبی داریم ما یک خانه آبی داریم، شامل پنج داستان کوتاه از نویسندگانی چون(آليس مونرو، جان آپدايك، اليستر مورگان، كيت والبرت و نوئل روآز)...

ادامه توضیحات