[do_widget Newsletter]

نشر نیستان

انتشار رمان”زن درون آل پاچینو” 0

انتشار رمان”زن درون آل پاچینو”

اخبار نشر نیستان، رمان”زن درون آل پاچینو” نوشته فرید حسینیان با همکاری نشر نیستان، منتشر شد. “زن درون آل پاچینو” رمان حسینیان اثری است روانشناختی که روایتگر تصویری نو و تازه از شخصیت درونی و نهفته انسان ها است. نویسنده در این رمان تلاش کرده با روایتی از سه نسل یک خانواده – که در حال حاضر برخی از اعضای آن در خارج از ایران به سر می‌برند...

ادامه توضیحات