[do_widget Newsletter]

نگارخانه ژیوار

نمایشگاه نقاشی “نگاه بارانی” 0

نمایشگاه نقاشی “نگاه بارانی”

اخبار نگارخانه ژیوار، نمایشگاه نقاشی ندا مقدم‌نژاد با عنوان”نگاه بارانی” از روز جمعه(7 شهریور ماه) در نگارخانه ژیوار بازگشایی می شود. نمایشگاه نقاشی  آثاری از این هنرمند با تکنیک رنگ روغن برای نمایش و فروش ، در نمایشگاه نقاشی”نگاه بارانی” ارائه شده است که بخشی از در آمد حاصل از فروش آثار با همکاری جامعه فرهنگی یاوری، گروه مردم نهاد فعال در...

ادامه توضیحات