عضویت در خبرنامه نخستان

کارکاتور بهره وری

گفتگو با سیدمجتبی حسینی، دبیر چهارمین دوره جشنواره کاریکاتور بهره وری ۰

گفتگو با سیدمجتبی حسینی، دبیر چهارمین دوره جشنواره کاریکاتور بهره وری

اخبار کارکاتور بهره وری، بهره وری آموزش؛ مبنای توسعه انسانی انتخاب مقوله‌ی حساس آموزش در بطن موضوعی موثر به نام بهره وری، حرکتی فرخنده از سوی دست اندرکاران جشنواره در دوره چهارم بوده است. چرا که هرگاه دانش در چارچوب ساختاری بهینه و نظامی هدفمند قرار گیرد، ثمره‌ای به گستره‌ی غنچه‌های نشسته در فردای آن سرزمین خواهد داشت. آقای سید مجتبی حسینی،...

ادامه توضیحات