[do_widget Newsletter]

کارگاه آموزشی

کنسرت کامکارها 0

کنسرت کامکارها

اخبار کارگاه آموزشی، گروه موسیقی « کامکار‌ها »، در مهرماه پاییزی ،در چند کشور اروپایی به اجرای برنامه خواهند پرداخت.  به گفته هوشنگ کامکار ، «بعد از برگزاری کنسرت «سنندج» که ، ۲۷ شهریور و طی دو روز به نفع بیماران‌ ام اس به اجرا شد،برای اجرای کنسرت در چند کشور اروپایی در مهر ماه آماده شدند، تا اولین مرحله از کنسرت‌ها و کارگاه‌های آموزشی خود را در این...

ادامه توضیحات