[do_widget Newsletter]

کریستین بیل

پوستر های خاص حقه بازی آمریکایی رونمایی شد 0

پوستر های خاص حقه بازی آمریکایی رونمایی شد

اخبار کریستین بیل، پس از موفقیت فیلم کتابچه بارقه امید به کارگردانی دیوید او راسل در سال گذشته در رشته های اصلی اسکار و کسب اسکار بهترین بازیگر زن برای جنیفر لاورنس، این کارگردان امسال نیز با فیلم حقه بازی آمریکایی American Hustle امیدهای زیادی برای حضور در مراسم اسکار دارد. او در این فیلم نیز از بازیگران اصلی کتابچه بارقه امید یعنی برادلی کوپر و جنیفر...

ادامه توضیحات