[do_widget Newsletter]

گالری مهروا

نمایشگاه اتاق تاریک 0

نمایشگاه اتاق تاریک

اخبار گالری مهروا، نمایشگاه طراحی مهرداد از روز جمعه(18 مهر ماه) در گالری مهروا بازگشایی می شود. آثاری که در این نمایشگاه به نمایش درخواهد آمد مجموعه ای از طراحی های مهرداد جعفری بر روی شیشه است. جعفری درباره نمایشگاه طراحی اش گفته : تاریکی اتاق رخنه می‌کند به کوچکترین و دورترین لحظه‌ها. گاهی می‌سوزد و فرو می‌ریزد و گاهی هجمه‌ی آدم‌ها سختی دیوارها...

ادامه توضیحات