[do_widget Newsletter]

گالری نقاشی

نمایشگاه نقاشی”عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات” 0

نمایشگاه نقاشی”عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات”

اخبار گالری نقاشی، نمایشگاه نقاشی نسیم داوری از 14 شهریور ماه در گالری آران بازگشایی شده است. نمایشگاه نقاشی در نمایشگاه نقاشی”عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات”، مجموعه ای از آثار سورئالیسم نسیم داوری با تکنیک رنگ روغن به نمایش در آمده است و در این آثار تلفی در هم آمیختگی فیگور انسان و حیوان را شاهد هستیم. نسیم داوری درباره چرایی تلفیق فیگور...

ادامه توضیحات