[do_widget Newsletter]

گالری والی

نمایشگاه رابطه نامشترک 0

نمایشگاه رابطه نامشترک

اخبار گالری والی، نمایشگاه رابطه نامشترک شامل عکس های اسفندیار پور مقدم  روز جمعه(16 آبان ماه) در گالری والی بازگشایی شد. یادداشت کیکاووس یایده را برای نمایشگاه رابطه نامشترک می خوانیم: «دو چشم سبز زیبا به کرانه خیره است و اسب بارداری پوزه در درخششِ خورشیدِ در حال طلوع، از رود می‌نوشد. بی‌آنکه مادیان دردی ژرف و جان‌فرسا را بخواهد، زایمان آغاز شده...

ادامه توضیحات