[do_widget Newsletter]

گتسبی بزرگ

اسکار 2014 به روایت نخستان در ستایش گتسبی و مهجور بودنش 0

اسکار 2014 به روایت نخستان در ستایش گتسبی و مهجور بودنش

اخبار گتسبی بزرگ، زمانی که جوانک های پاریسی، مجله  کایه دو سینما یشان را برای زنده نگهداشتن سینمای ناب می ساختند، تصمیم گرفته بودند خیلی چیز ها را دور بریزند، اگر فیلم نامه مثل نفس فیلم را می گرفت دلیلی نمی دیدند آن را مضر نخوانند. اگر فیلم سازی با تراولینگ در فیلم خود نمایی می کرد با ماشین تحریرشان چنان تراولینگ را بر سر کارگردان می زدند که دردش تا...

ادامه توضیحات
117 سال پیش اسکات فیتزجرالد متولد شد 0

117 سال پیش اسکات فیتزجرالد متولد شد

اخبار گتسبی بزرگ، 117 سال پیش در چنین روزی اسکات فیتزجرالد داستان نویس آمریکایی متولد شد. نویسنده ای که رمان های زیادی ننوشت اما حضور او در ذهن وقلب دوستداران ادبیات ماندگار است. چرا اسکات فیتزجرالد مهم است؟ فیتزجرالد در بیست و نه سالگی یکی از بزرگترین آثار تاریخ ادبیات را نوشت : گتسبی بزرگ. داستانی که کهنه نمی شود و با این که داستان در نیویورک و دز...

ادامه توضیحات