[do_widget Newsletter]

گروه مهرنوا

کنسرت” مهر نوا”، گروه موسیقی بانوان 0

کنسرت” مهر نوا”، گروه موسیقی بانوان

اخبار گروه مهرنوا، گروه کنسرت بانوان مهر نوا دوم و سوم شهریور ماه 92 به قصد حمایت از خیریه فیروزنیا در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد. کنسرت گروه مهر نوا با همکاری خیریه فیروزنیا برگزار می شود که سرپرستی گروه مهرنوا را نازلی بخشایش بر عهده دارد، خواننده گروه سوسن سپهری و نوازندگان مهر نوا ، تار: پدیده احرا، پیانو: نازلی بخشایش، کمانچه: شیما بلوکی...

ادامه توضیحات